home builder buildsabai.com English  l   Login  

 

รู้จักเรา

เราคือการเป็นบริษัทรับสร้างบ้านชั้นนำในเชียงใหม่ที่มีมาตรฐานในการสร้างบ้านระดับสากล เป้าหมายหลักของอาจเราดูจะแฝงไปด้วยความทะเยอทะยาน หากแต่ว่าเราได้ก้าวย่างไปยังจุดหมายในทุกๆวัน ที่บิวด์สบายเรามุ่งมั่นที่จะสร้างบ้านที่มีคุณภาพ ด้วยความรู้และประสบการณ์ด้านการออกแบบบ้านประหยัดพลังงานและการบริหารจัดการงานก่อสร้างอย่างมืออาชีพ

วิสัยทัศน์ของเราคือการเป็นบริษัทรับสร้างบ้านชั้นนำในเชียงใหม่ที่มีมาตรฐานในการสร้างบ้านระดับสากล เป้าหมายหลักของอาจเราดูจะแฝงไปด้วยความทะเยอทะยาน หากแต่ว่าเราได้ก้าวย่างไปยังจุดหมายในทุกๆวัน ที่บิวด์สบายเรามุ่งมั่นที่จะสร้างบ้านที่มีคุณภาพ ด้วยความรู้และประสบการณ์ด้านการออกแบบบ้านประหยัดพลังงานและการบริหารจัดการงานก่อสร้างอย่างมืออาชีพ โดยให้บริการอย่างใกล้ชิดให้กับลูกค้า

ด้วยความมุ่งมั่นสู่จุดมุ่งหมาย เราจึงให้บริการแบบครบวงจรตั้งแต่ การออกแบบสถาปัตยกรรม วิศวกรรม งานตกแต่งภายใน งานจัดสวน การขออนุญาตก่อสร้าง การขอสินเชื่อเพื่อการก่อสร้างจากสถาบันการเงิน การบริหารจัดการทางด้านเวลา งบประมาณและคุณภาพงานก่อสร้างอย่างมืออาชีพแก่ทั้งเจ้าของบ้านและนักลงทุน ภายใต้จิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม


เราจึงให้บริการแบบครบวงจรตั้งแต่ การออกแบบสถาปัตยกรรม วิศวกรรม งานตกแต่งภายใน งานจัดสวน การขออนุญาตก่อสร้าง การขอสินเชื่อเพื่อการก่อสร้างจากสถาบันการเงิน  การบริหารจัดการทางด้านเวลา งบประมาณและคุณภาพงานก่อสร้างอย่างมืออาชีพแก่ทั้งเจ้าของบ้านและนักลงทุน