Mr. Ian McDougall

ผมได้ทำงานร่วมกับบิวด์สบายมามากกว่า 1 ปี ในระหว่างที่มีการวางแผนและก่อสร้างโรงแรมบ้านพัก และในขณะนี้เราก็กำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง

ผมได้ค้นพบว่าพนักงานของบิวด์สบายนั้นมีความสามารถและร่วมงานได้ง่าย พวกเขาติดต่อธุรกิจกับผมด้วยความซื่อสัตย์และเชื่อถือได้ แน่นอนว่าย่อมมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันบ้างจากาการสื่อสารที่ไม่เข้าใจกัน ซึ่งผมก็เข้าใจได้เพราะว่าเรามีวัฒนธรรมที่ต่างกัน

จากทั้งหมดนี้ ผมจึงอยากจะแนะนำบิวด์สบายให้แก่ใครก็ตามที่อยากจะก่อสร้างในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่