Robert M. Hearn and Family
Retired federal employee from Springfield, Virginia USA.

นี่เป็นประสบการณ์ครั้งแรกของเราในการออกแบบ, ก่อสร้าง และ ตกแต่งบ้าน โดยบริษัท บิวด์สบาย รับสร้างบ้าน ได้อยู่กับเราในทุกๆขั้นตอน พวกเค้าได้ให้คำแนะนำ และแก้ไขปัญหาอย่างมืออาชีพ และทำให้เรามั่นใจว่า บ้านของเราได้ถูกสร้างขึ้นตรงตามความต้องการของเราโดยเฉพาะ และได้รับมาตรฐานการก่อสร้างทุกขั้นตอน

ไม่มีอะไรจะทำให้เรามีความสุขไปมากกว่านี้แล้ว เรายกนิ้วให้