อาจารย์ กลยุทธ์ ปัญญายุทธโธ

ผมได้มีโอกาสไปชมผลงานการสร้างบ้านของบิวด์สบาย และมีความรู้สึกว่าบ้านมีคุณภาพในขั้นที่ดีถึงดีมาก อันดับต้นๆของเชียงใหม่ด้วยราคาที่ไม่แพงจนเกินไป แล้วพอไปที่ออฟฟิสบิวด์สบายก็ชอบ เพราะอยู่ใกล้ที่ทำงานสามารถไปมาสะดวก หลังจากได้ร่วมงานกันแล้ว ยอมรับว่าประทับใจในการทำงานของบิวด์สบายเพราะ บิวด์สบายใส่ใจในความต้องการของลูกค้า มีการทำงานอย่างตรงไปตรงมา ถ้างานไม่ดี ก็บอกว่าไม่ดี และแก้งานให้ใหม่เลย บิวด์สบายมีช่างไม้และช่างสีที่มีความรู้และฝีมือดี โฟร์แมนประจำไซด์ก็มีความรับผิดชอบสูง สุดท้ายแล้วบิวด์สบายไม่เคยทิ้งงาน มีการทำงานเป็นรูปแบบบริษัทชัดเจน และงานออกมาเป็นที่น่าพอใจครับ